Οι ιστορικές διορθώσεις του bitcoin (2012-2021)

Οι ιστορικές διορθώσεις του bitcoin (2012-2021)

Διόρθωση ασχέτως υποκινητή, θεωρείται η μείωση κατά 10% και άνω της αξίας ή της ισοτιμίας ενός περιουσιακού στοιχείου, νομίσματος, μετοχής, συμβολαίου ασφαλίστρων, αμοιβαίου κεφαλαίου κλπ. Οι διορθώσεις είναι πάντα επωφελείς μακροπρόθεσμα και ας ζημιώνουν βραχυπρόθεσμα, διότι αφαιρούν τις πλασματικές υπερτιμήσεις και υπεραξίες ρυθμίζοντας και επαναφέροντας το στοιχείο σε φυσιολογικά για το τρέχον οικονομικό κλίμα επίπεδα και εκκαθαρίζουν το τοπίο σε νέες δυνατότητες αγοράς.

    BITCOIN   2012jpg